Wij willen onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen. Daarom is er een mogelijkheid om een bouwkundige keuring met een taxatie te combineren in één afspraak. In samenwerking met een vast taxatiebureau voeren wij deze combinatiedienst uit. Het rapport wordt opgesteld door een erkend taxateur. In dit rapport wordt de waarde van de woning bepaald op basis van diverse factoren.

Het taxatierapport en is essentieel voor de goedkeuring van uw hypotheekaanvraag. Het taxatierapport kan ook gebruikt worden bij het verdelen van de boedel na een scheiding of het bezit na overlijden. De informatie over de bouwkundige keuring kunt u onder het zelfde kopje vinden bij ‘diensten’.

Werkwijze
Als u ervoor kiest om beide diensten af te nemen kunnen wij deze afspraak op een zelfde moment plaats laten vinden. Wanneer u zelf aanwezig bent tijdens de bouwkundige inspectie en taxatie kunt u van de gelegenheid gebruik maken om vragen te stellen. Na afloop wordt in het kort in hoofdlijnen de bevindingen besproken en zal nadien de rapporten worden opgemaakt.

De taxatierapporten worden conform de (hedendaagse) kwaliteitseisen uitgewerkt, NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) & NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Het taxatie rapport wordt door alle banken en hypotheekverstrekkers erkend.