Bouwkundige tekeningen

Bouwkundige tekeningen dienen voor vele toepassingen, zo kunnen deze gebruikt worden als contractstuk tussen u en de aannemer. Als u verbouwingsplannen heeft is het aan te raden om deze plannen vast te leggen middels bouwkundige tekeningen, dit voorkomt discussies. Ook krijgt u vooraf beter inzicht in de verbouwplannen en de haalbaarheid ervan.

Onze bouwkundige tekeningen zijn ook uitermate geschikt voor vergunningaanvragen en worden erkend door alle overheidsinstanties en kunnen gebruikt worden door de aannemer.

Werkwijze
Het inmeten van uw woning of bedrijfspandpand is alleen noodzakelijk als er geen bestaande bouwtekeningen aanwezig zijn. Als er wel duidelijke bouwtekeningen (archieftekeningen) zijn is een bezoek op locatie niet altijd nodig. Bouwkundige tekeningen worden gemaakt op verschillende niveaus voor diverse doeleinden, onder andere voor: een omgevingsvergunningaanvraag, een verbouw of uitbouw van het pand en het splitsen of samenvoegen van een woning.

De volgende bouwkundige tekeningen levert HouseCheck aan:

  • Bestaande situatie/nieuwe situatie;
  • Ontwerptekeningen;
  • Detailtekeningen;
  • Bestektekeningen;
  • Splitsingstekeningen.

Bouwkundige tekeningen ingedeeld naar detail en gebruik:
* SO (Schetsontwerp), op schetsniveau werkt HouseCheck uw plannen uit voor  de verbouw, uitbouw of nieuwbouw.
* VO (voorlopig ontwerp), dit is een globale uitwerking van de huidige en nieuwe situatie op schaal.
* DO (definitief ontwerp), tekeningen kunnen worden gebruikt voor een kostenraming en plannen kunnen definitief worden vastgelegd.
* BA (bouwaanvraag), een volledig beeld van de bouwplannen conform het bouwbesluit. Het plan kan bij de Gemeente worden ingediend voor een aanvraag omgevingsvergunning.
* BE (bestektekeningen), alle tekeningen worden zodanig uitgewerkt dat de aannemer een prijs kan bepalen om extra kosten achteraf te voorkomen.

Door onze jarenlange ervaring in het maken van bouwkundige tekeningen werken wij snel en effectief. Hierdoor zullen de kosten zo laag mogelijk blijven. Onze tekeningen voldoen aan de eisen van het Stadsdeel en de Ministeriele Regeling Omgevingsrecht en het Stadsdeel.