Conceptaanvraag omgevingsvergunning

In bepaalde gevallen is het vooraf moeilijk inschatten of een aanvraag ook daadwerkelijk zal leiden tot een omgevingsvergunning. Een conceptaanvraag geeft u veel duidelijk. HouseCheck regelt deze gehele aanvraag voor u.

Met een conceptaanvraag omgevingsvergunning kunt u onduidelijkheden over het bestemmingsplan of welstand vooraf laten toetsen. Het stadsdeel of de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beoordeelt dan op deze onderdelen of uw plan haalbaar is.

Bij een positieve uitkomst van de conceptaanvraag kan HouseCheck daarna de omgevingsvergunning aanvragen.

Indieningsvereisten
Voor een conceptaanvraag omgevingsvergunning hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning. U moet de volgende bijlagen uploaden:

Bij welstand

 • Geveltekeningen, doorsneden en plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100
 • Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen, schaal 1:5/10
 • Situatietekening schaal 1:500/1000
 • Foto’s van de huidige situatie en aangrenzende panden
 • Informatie over materiaal- en kleurgebruik van de gevels, kozijnen, ramen en deuren, dakbedekking, de afwerking van de dakrand/dakgoot (boeideel), plinten, e.d.

Bij afwijken van het bestemmingsplan

 • Situatietekening, schaal 1:500/1000
 • Omschrijf de wijziging ten opzicht van de huidige situatie (bijv. kapsalon of kantoor aan huis)
 • Plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100

U kunt alleen een conceptaanvraag doen voor:

 • bouw (alleen toetsing welstand en bestemmingsplan)
 • afwijken bestemmingplan
 • het veranderen van een monument (welstand)

Indien er onduidelijkheden zijn en u behoefte heeft aan een telefonische toelichting staan wij u graag te woord. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 020 – 73 72 675. Ook bent u altijd van harte welkom bij ons op kantoor.