Funderingsonderzoek

Scheuren in de muren of een verzakte vloer kunnen de gevolgen zijn van een slechte fundering. In de loop van de tijd kunnen funderingen hun draagkracht verliezen. Funderingsonderzoek is dan aan te raden. Oorzaken van funderingsproblemen kunnen onder andere zijn een te lage grondwaterstand, grondwateronttrekking of verdroging. Hierdoor komt er zuurstof bij de palen en beginnen ze te rotten. Hierdoor verliezen de palen hun draagkracht.

 

Amsterdamse paalIn Amsterdam zijn veel huizen gefundeerd op houten palen. Dit soort type palen werd toegepast in de periode tussen 1860 en 1925. Dit is een houten paalfundering waarbij een dubbele rij houten palen werd toegepast. De palen worden verbonden door middel van een kesp. Deze kesp staat loodrecht op de bouwmuur en ligt bovenop de twee houten palen. Bovenop de kespen ligt het langshout, dit langshout verbindt de verschillende dubbele rijen houten palen. Op het langshout begint het metselwerk van de muren.

 

Funderingen uit de 19e eeuw vertonen veel gebreken omdat in deze periode met een minimaal gebruik aan materialen is gebouwd. Onder andere is er te weinig funderinghout gebruikt, te weinig palen, te korte palen of te dunne palen. Het ontbreken van een zandlaag is ook een van de oorzaken gebreken uit deze periode. Voor panden uit deze bouwperiode is het aannemelijk dat funderingsgebreken ontdekt worden en funderingsherstel noodzakelijk is.

 Werkzaamheden

Allereerst wordt er een visuele inspectie van de huidige staat van het pand uitgevoerd, dit gebeurt veelal samen met een archiefonderzoek. Nadat de huidige situatie van het pand is bepaald wordt er een vloer-waterpassing uitgevoerd om eventuele scheefstand in de woning te constateren. De huidige staat van de woning en de scheefstand vormen het begin voor het funderingsonderzoek.
Zodra er begonnen kan worden met het funderingsonderzoek worden er putten gegraven waardoor de fundering bloot komt te liggen. Hierdoor kan de fundering goed geïnspecteerd worden en kan er begonnen worden met het onderzoek. De fundering wordt geïnspecteerd en de volledig ingemeten. Eventueel worden er ook nog monster genomen, deze zullen in een laboratorium onderzoek worden op bacteriën.

Direct aanvragen (Funderingsherstel aanvragen)

 Is het u toch nog niet helemaal duidelijk en heeft u behoefte aan telefonische toelichting? Wij staan u graag te woord. Op telefoonnummer 020 – 73 72 675 kunt u ons bereiken. Ook is het mogelijk om bij ons op kantoor een uitgebreide voorlichting te krijgen van wij de mogelijkheden zijn. Dan zullen wij u rustig uitleggen hoe alles in zijn werk zal gaan.