Gebruiksmelding
Gebouwen moeten brandveilig zijn. Per 1 november 2008 gelden hier landelijke eisen voor, deze zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Die eisen werken rechtstreeks en gelden voor elke vorm van gebruik. Daarnaast is voor de meer risicovolle vormen van gebruik een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding nodig, een situatieschets van het gebouw en plattegrondtekeningen van de betreffende verdiepingen van het gebouw. Op deze plattegrondtekeningen worden de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen zoals brandblussers en vluchtrouteaanduidingen aangegeven.

Ontruimingsplan/ plattegronden
Een ontruimingsplan is een belangrijk onderdeel van de veiligheid in iedere werkomgeving. Één van de eisen van de brandweer is dat er in het pand altijd een ontruimingsplan aanwezig is en dat op meerdere strategische plaatsen in het gebouw ontruimingsplattegronden worden opgehangen. Wij kunnen deze plattegronden voor u leveren en zo nodig ook adviseren.

Offerte aanvragen