Veel gestelde vragen over bouwkundige keuringen

1. Waarom heb ik een bouwkundige keuring nodig?
Een bouwkundige keuring geeft een gedetailleerd beeld van de eventuele problemen en gebreken. Middels een bouwkundige keuring kunt u vermijden dat u na de aankoop verrast wordt door bouwkundige gebreken en eventuele onvoorziene kosten. Ook voldoet u aan de wettelijke verplichting om informatie over gebreken en tekortkomingen van een koopwoning in te winnen.

2. Waar kijken jullie naar tijdens een bouwkundige keuring?
De woning zal grondig geïnspecteerd worden op de volgende punten:

 • Kruipruimte (indien toegankelijk) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte (beperkt);
 • Bouwkundige staat van gevel, dak, kozijnen en goten;
 • Vochtmetingen met betrekking tot doorslaand- en optrekkend vocht.
 • Staat en toestand van dak, dakbedekking, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • Verdiepingsvloeren, constructie-bouwmuren en plafonds;
 • Trappen;
 • Een visuele inspectie van de installaties;
 • Vaststellen van de aanwezigheid van loden leidingen en risico koolmonoxide;
 • Brandveiligheid.
 • Let op: een bouwkundige keuring is geen asbestinventarisatie!

3: Inspecteren jullie tijdens de bouwkundige keuring ook de fundering?
Gezien het feit dat een fundering zo’n twee tot drie meter onder de grond zit is het tijdens een visuele inspectie niet mogelijk om de fundering te inspecteren. Wij doen dus geen direct funderingsonderzoek tijdens een bouwkundige keuring. Voor het exact vaststellen van de staat van de fundering zullen minimaal twee putten (in de woning) gegraven moeten worden. Bij de aan of verkoop van een woning is dit echter zeer ongebruikelijk. Echter doen wij wel indirect funderingsonderzoek.

Bij de uitvoering van een visuele inspectie (bouwkundige keuring) wordt gelet op de volgende zaken:

 • Scheefstand. Dit kan duiden op een overbelasting van de fundering of op een plaatselijke afwijkende draagkracht van de bodem;
 • Scheuren in het metselwerk en het patroon hiervan. Aan het patroon van de scheurvorming kan vaak een funderingsprobleem worden herkend;
 • Klemmende ramen en / of deuren. Dit kan duiden op recente vervorming in het pand.
 • Overige lokale factoren, zoals bijvoorbeeld verbouwingen en doorbraken.
 • Omgevingsfactoren. Alle zaken die invloed kunnen hebben op de fundering van het pand, zoals b.v.: aangrenzende bebouwing, bouwputten in de directe omgeving, ophogingen, boompartijen, bemalingen.

4. Moet ik aanwezig zijn tijdens de bouwkundige keuring?
U bent niet verplicht om zelf aanwezig te zijn tijdens de bouwkundige keuring. Wij raden u aan om zelf aanwezig te zijn, u krijgt dan al een mondelinge toelichting en bouwkundige tips.

5. Klimmen jullie ook het dak op en gaan jullie de kruipruimte in?
Indien het een plat dak betreft veilig bereikbaar is via een interne trap (of met schuifladder) gaan wij het dak op. Als genoemde onderdelen onbereikbaar zijn, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een spiegel op een lange stok en/of zoomlens. Als er geen water in staat en goed toegankelijk is inspecteren wij ook de volledige kruipruimte.

6. Ik heb tevens enkele vragen over een eventuele verbouwing die wij willen gaan uitvoeren, kan dit tijdens de keuring?
Ja, een aantal vragen is altijd mogelijk. Indien dit in het redelijke blijft zullen hier geen extra kosten voor gerekend worden.  Indien u het prettig vindt om naast de bouwkundige inspectie uitgebreid met de inspecteur te overleggen over bijvoorbeeld de mogelijkheden van verbouwen, kan dit ook. Wij verzoeken u dit van te voren aan te geven,  in verband met volgende afspraken. Wij rekenen voor het aanvullend advies € 25,-incl. BTW  per kwartier extra.

7. Hoe lang duurt een bouwkundige keuring?
De tijd varieert nogal van huis tot huis. Als een huis in goede conditie is en er weinig gebreken zijn is het mogelijk de bouwtechnische keuring binnen 1 uur af te ronden. Indien er meer gebreken zijn en/of een huis is groter dan kan de tijd oplopen tot meer dan 2 uur. Bij ons krijgt u echter wel een vast tarief, dus geen toeslag wanneer het tegenzit.

Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden werkt de inspecteur de rapportage op ons kantoor uit. U ontvangt het rapport altijd binnen 48 uur na de inspectie.

8. Hoe gaat de betaling?
De betaling geschiedt per iDEAL. Zodra de bouwkundige rapportage, constructieberekening, bouwkundige tekeningen of vergunningaanvraag gereed is ontvangt u van ons een e-mail met het verzoek te betalen met iDEAL. Na betaling ontvangt u binnen enkele minuten de bescheiden in uw mailbox.

9. Zijn jullie verzekerd tegen fouten?
Ja. Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsverzekering.

10. Is het gebruikelijk dat de eventuele herstelkosten van de geconstateerde gebreken van de verkoopprijs van de woning worden afgetrokken?
In principe niet. In feite wordt de woning aangeboden zoals deze er bij staat. Een bouwkundig rapport geeft u o.a. inzage in de gebreken en de directe herstelkosten en de herstelkosten op termijn. Wel is het vaak zo dat in een (voorlopig) koopcontract wordt vastgelegd dat uit de bouwkundige keuring de eventuele constructieve gebreken of achterstallig onderhoud niet boven een overeengekomen bedrag mag komen. Is dit wel het geval dan heeft u het recht om te ontbinden of eventueel weer in onderhandeling te gaan.

11. Kun je een bouwkundige keuring aftrekken van de belasting?
Ja, dat kan. Kosten zijn aftrekbaar indien deze samenhangen met het afsluiten van de hypotheek vanwege een aankoop, verbetering of onderhoud. In veel gevallen vraagt de bank om een bouwkundige keuring. Zij doen dit met name bij oude woningen. In dat geval zijn de kosten aftrekbaar.

12. Doen jullie tijdens de bouwkundige keuring ook asbestonderzoek?
Nee. Een bouwkundige keuring is géén asbestinventarisatie, dit staat volledig los van onze dienstverlening en is specialistisch werk. Wij gaan dus ook niet op zoek naar asbest. Als wij asbest aantreffen zullen wij dit zeker uitspreken. Wij zullen u altijd doorverwijzen naar een specialist. In huizen met het bouwjaar voor 1993 adviseren wij altijd een asbestinventarisatie (extern bedrijf) uit te laten voeren. Wij zijn voornamelijk gefocust op de bouwkundige staat van het pand. Hierdoor kunnen wij u een volledig beeld van het aan te kopen pand verschaffen.