Bouwkundige keuring Amsterdam-Oost
Welkom op de website van bouwkundig adviesbureau HouseCheck. Wij zijn een allround onafhankelijk bouwkundig adviesbureau gespecialiseerd in de bouwkundige keuring van woningen. Ons werkgebied is voornamelijk provincie Noord Holland. Woningen worden grondig gekeurd waarna er een uitgebreid deskundig rapport wordt opgesteld. Dit bouwkundige keuringsrapport kan u grote voordelen opleveren in het aan- of verkoopproces van een woning. Denk hierbij aan onderhandelingsposities maar ook aan de aanvraag van hypotheken of verbouwingsdepots. Onze bouwkundige rapporten worden erkend door alle financiële instellingen.

Wat houdt een bouwkundige keuring in?
Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie om inzicht te verkrijgen in de onderhoudstoestand van een object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen. Een visuele inspectie houdt in dat er geen specialistische en/of destructieve onderzoeken worden verricht. Dit betekent dat er geen metingen of berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd om achterliggende constructies c.q. onderdelen te kunnen beoordelen. De bouwkundige keuring is een momentopname en geeft de situatie weer zoals deze door de inspecteur ten tijde van de inspectie is aangetroffen. Zo krijgt u een beeld van de eventuele kosten die gebreken aan de woning en direct noodzakelijk herstel met zich meebrengen. Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij de aan- of verkoop van uw woning. Ook een tussentijdse keuring is verstandig om de huidige staat van uw woning vast te stellen.

Waarom een bouwkundige keuring in Amsterdam Oost?
U gaat een huis kopen of verkopen in Amsterdam Oost. Tijdens het kopen van een woning komt er een hoop op u af. Wij geven u inzicht in de technische staat van de woning en kunnen u op deze manier behoeden voor een eventuele miskoop. Als wij bepaalde gebreken constateren creëert u daarmee ook een sterkere onderhandelingspositie tegenover de verkopende partij. Tegenwoordig eist de bank of bijvoorbeeld de Nationale Hypotheek Garantie een bouwkundig rapport waarin de conditie van de woning staat beschreven oftewel het bouwkundige keuringsrapport.

Werkwijze
Op het afgesproken tijdstip is de bouwkundig inspecteur bij het pand aanwezig. De keuring op locatie neemt gemiddeld 1 tot 1,5 uur in beslag. Het verder uitwerken van de rapportage gebeurt bij ons op kantoor. Wij adviseren u zelf aanwezig te zijn tijdens de keuring. De inspecteur geeft u dan al een mondelinge toelichting, bouwkundige tips en u kunt tijdens de keuring al vragen stellen.

Het pand zal grondig geïnspecteerd worden op de volgende punten:

 • Kruipruimte (indien toegankelijk) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte (beperkt);
 • Bouwkundige staat van de gevels, dak, schoorstenen, kozijnen en goten (fundering);
 • Vochtmetingen met betrekking tot doorslaand- en optrekkend vocht.
 • Staat en toestand van dak, dakbedekking, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • Verdiepingsvloeren, constructie-bouwmuren en plafonds;
 • Trappen;
 • Een visuele inspectie van de installaties;
 • Vaststellen van de aanwezigheid van loden leidingen en risico koolmonoxide;
 • Brandveiligheid en asbest vermoeden.

Let op: Een bouwkundige keuring is géén asbest inventarisatie!

* Fundering

Door het visueel inspecteren van het pand wordt een eerste indruk verkregen over de mogelijke kwaliteit van de fundering. Dit type onderzoek wordt vaak uitgevoerd bij de aankoop / verkoop van panden, eventueel in combinatie met Archiefonderzoek. Op deze manier kunnen wij u duidelijkheid verschaffen zonder specialistisch funderingsonderzoek uit te voeren. Van belang is er op te wijzen dat de “visuele inspectie” een indicatief oordeel oplevert. Hetgeen waardevol is als eerste gegeven, maar slechts een beperkte zekerheid biedt. Indien meer zekerheid is gewenst, moet een meer uitgebreid destructief funderingsonderzoek worden uitgevoerd. Indien wij twijfels hebben over de staat van de fundering zullen wij u adviseren tot nader onderzoek over te gaan. In veel gevallen is dit niet nodig en is een visuele inspectie afdoende.

Bij de uitvoering van een visuele inspectie (aankoopkeuring) wordt gelet op de volgende zaken:

 • Scheefstand. Dit kan duiden op een overbelasting van de fundering of op een plaatselijke afwijkende draagkracht van de bodem;
 • Scheuren in het metselwerk en het patroon hiervan. Aan het patroon van de scheurvorming kan vaak een funderingsprobleem worden herkend;
 • Klemmende ramen en / of deuren. Dit kan duiden op recente vervorming in het pand.
 • Overige lokale factoren, zoals bijvoorbeeld verbouwingen en doorbraken.
 • Omgevingsfactoren. Alle zaken die invloed kunnen hebben op de fundering van het pand, zoals b.v.: aangrenzende bebouwing, bouwputten in de directe omgeving, ophogingen, boompartijen, bemalingen.

 Expertise

De aankoopkeuring wordt altijd uitgevoerd door een ervaren bouwkundig ingenieur. De bouwkundige heeft minimaal een afgeronde MTS en HTS bouwkunde opleiding genoten en is voornamelijk bekend met bestaande bouw. Daarnaast worden de inspecteurs regelmatig bijgeschoold aangaande de laatste ontwikkelingen in de branche. Hierdoor is de kwaliteit van de bouwkundige keuringen van HouseCheck te allen tijde gewaarborgd.

Voordelen van een aankoopkeuring

 • Sterke onderhandelingspositie tijdens de aankoop van een woning;
 • Geen onverwachtse kosten achteraf;
 • Zekerheid over uw aankoop;
 • Direct een overzicht van gevonden bouwkundige gebreken;
 • Op te nemen als ontbindende voorwaarde;
 • De kosten van de keuring zijn aftrekbaar bij de verkoop of verbouwing van uw woning.

Huis verkopen

Ook als verkopende partij heeft u voordeel bij een aankoopkeuring. Als verkopende partij bent u volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek namelijk verplicht om (verborgen) gebreken aan potentiële kopers te melden. Doet u dit niet dan kunt u achteraf aansprakelijk gesteld worden voor de herstelkosten. Met een bouwkundig rapport geeft u volledige openheid van zaken. Hiermee worden veel onzekerheden weggenomen, hetgeen de verkoop van de woning zal bespoedigen.

Wat zijn de kosten voor een bouwkundige keuring? 

Optie A: Bouwkundige keuring met onderhoudsadvies en herstelkostenoverzicht
Optie B: Bouwkundige keuring (alleen de bouwkundige gebreken/achterstallig onderhoud worden beschreven)
Optie C: Meeloop keuring (de gebreken worden mondeling toegelicht, zonder rapport)

Optie A: € 299,- incl. btw (Nationale hypotheek garantie) 
Optie B: € 249,- incl. btw
Optie C: € 149,- incl. btw

Toeslagen
Voor woningen boven de  400 m³ wordt er per 100 m³ een meerprijs van € 25 gerekend.
Geprinte rapportage per post € 12,50.-

Direct aanvragen (bouwkundige keuring aanvragen)

Is het u toch nog niet helemaal duidelijk en heeft u behoefte aan telefonische toelichting? Wij staan u graag te woord. Op telefoonnummer 020 – 73 72 675 kunt u ons bereiken. Ook bent u altijd van harte welkom bij ons op kantoor.

Bouwkundig adviesbureau HouseCheck garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Bouwkundig adviesbureau HouseCheck verklaart geen enkel belang te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.